kwi 17

Ustawa o kierujących pojazdami- zmiany przepisów dotyczących badań lekarskich kierowców

Dnia 19 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa o kierujących pojazdami  (DzU nr 30/2011, poz. 151 z późn. zm.) .

Wprowadzone przez ustawę zmiany dotyczą także lekarzy i psychologów uprawnionych do wykonywania badań z  zakresu medycyny i psychologii transportu, a także podmiotów prowadzących poradnie psychologiczne.

Continue reading

kwi 17

Reforma Narodowego Funduszu Zdrowia

W dniu 22 marca 2013 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza i sekretarza stanu Sławomira Neumanna. Podczas konferencji Minister Zdrowia omówił planowane kierunki rozwoju Narodowego Funduszu Zdrowia.

Reforma Funduszu Zdrowia jest jednym elementów Strategii Zdrowia na lata 2012-2015, przedstawionej przez Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z założeniami strategii zmiany w systemie ochrony zdrowia będą przeprowadzane przygotowanymi przez resort aktami prawnymi: ustawą reformującą NFZ, ustawą o konsultantach krajowych, ustawą o zdrowiu publicznym i o szpitalach klinicznych oraz ustawą o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Planowana jest także nowelizacja ustawy refundacyjnej.

Continue reading